CONTACT

MONOCHROM ARCHITECTS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zebrzydowicka 75
PL - 44210 Rybnik,

 

NIP: 642-32-35-044

KRS: 0000947306 

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY

 

 

 

 

 

Tel.: +48 601 099 746

architekt@monochrom.com.pl

www.monochrom.com.pl

 

Śląska Okregowa Izba Architektów

Numer SL-1542

 

Bayerische Architektenkammer

Nummer A000211

 
Copyright © 2017 Monochrom. All rights reserved.