USTROŃ

4 budynki wielorodzinne. Ustroń.

OBIEKT: zespół budynków wielorodzinnych | AUTOR: architekt Witold Kucza | LOKALIZACJA: Ustroń INWESTOR: Argos Inwest | PROJEKT: 2022 | POWIERZCHNIA: 2000mkw (44 mieszkania)

Copyright © 2017 Monochrom. All rights reserved.